วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พิธีส่งมอบกระบือบ้านเจียจันทร์ 230654

23 มิถุนายน 2554 ร่วมพิธีส่งต่อของขวัญและมอบลูกกระบือตัวที่ 1 ของธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ กับองค์การไฮเฟอร์ฯนำโดย รศ.ดร. บุญล้อม ชีวะอิสระกุล ณ หมู่ที่ 13 บ้านเจียจันทร์ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว ซึ่ง นายสัตวแพทย์ ไพโรจน์ เฮงแสงชัย ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมทั้งท่าน คมจักร พิชัยรณรงค์สงคราม ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ซึ่งพิธีการประกอบด้วยการส่งมอบ-รับมอบกระบือของธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ จำนวน 26 ตัว , มอบประกาศรางวัลชนะอันดับ 2 การประกวดธนาคารโค-กระบือ ประจำปี 2553 แก่บ้านผาใต้ อ.แม่อาย และรางวัลชนะอันดับหนึ่งของเขต 5 แก่กลุ่มผู้เลี้ยงบ้านขอนม่วง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ / ชมและร่วมการแสดงปอยเตเว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น