วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประชุมและตรวจติดตามธนาคารโค-กระบือ

18 กรกฎาคม 2555 ออกประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ของธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ ของ หมู่ที่ 13 บ้านกองผักปิ้ง(เจียจันทร์) ตำบลเมืองนะ และตรวจติดตามความก้าวหน้าพร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพของสัตว์เลี้ยงแก่เกษตรกร ประมวลผลได้ว่าแม่กระบือไม่มีปัญหาด้านระบบสืบพันธุ์ ด้วยเกษตรกรมีความมุ่งมั่นใส่ใจดูแลสุขภาพสัตว์ได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น